ISVIS 2017

ISVIS 2017

27 ביוני, אוניברסיטת חיפה

"Data Visualization is the representation and presentation of data that exploits our visual perception abilities in order to amplify cognition."

– Andy Kirk

נתונים, נתונים ועוד נתונים. בשנים האחרונות מסתמנות מגמות מקבילות ולעתים סותרות באיסוף, ניתוח ותצוגת נתונים. לצד התפתחויות מרתקות בפרקטיקה ובמחקר של הויזואליזציה אנחנו רואים גם עליה בבינה מלאכותית וניתוח אלגוריתמי אשר בוחרים לוותר על הניתוח האנושי לטובת גישה של ״קופסה שחורה״. האם הויזואליזציה משקפת עבורנו את הנתונים ומעצימה את שליטתנו בהם או שמה היא משמשת סד חזותי לתהליכים ממוכנים?

ב-27 ביוני 2017, נפגש בפעם השלישית במסגרת ISVIS כנס הויזואליזציה הישראלי בכדי לסקור את העשייה המקומית והבינלאומית בתחום הויזואליזציה ולהתמודד עם השאלות הבוערות בתחום. גם הפעם נמשיך במסורת הרב-תחומית של התחום ונארח חוקרים ויוצרים לדיון על הקשת הרחבה שבין עיצוב, הנדסה, תקשורת, אקדמיה ותעשייה. השנה יתארח הכנס באוניברסיטת חיפה.


התשלום לכנס ISVIS באוניברסיטת חיפה - בהרשמה מוקדמת עד ה- 20.6:

רגיל - 140 ש"ח, וסטודנט (בהצגת תעודה בכנס) - 50 ש"ח.

לאחר ה- 20.6:

רגיל - 180 ש"ח, וסטודנט (בהצגת תעודה בכנס) - 80 ש"ח.


להרשמה

אירועים קודמים